Sobanın En GÖZDE'si

Faydalı Bilgiler

TUĞLALI SOBA VE KUZUNELERİN KULLANMA TALİMATI

Soba mutlaka üstten yanmalıdır. Alttan yakmayınız, zira sobanın çabuk dolmasına ve hava kirliliğine sebep olursunuz.Kömürü,Turbo sistemin 10cm. altına kadar doldurun ve kırılmış odunu,sobaya girebilecek şekilde, aldığı kadar doldurunuz ve üstündeki sürgülü kapağı açmak sureti ile yakınız. Odunlar tutuştuktan sonra gerekirse bir iki tane odun ilave ediniz ve iki ateş küreği kömür atınız.Üst kapağı kapattıktan sonra sobayı yanmaya bırakınız. Sobanın tekrar yanması gerektiğinde soba içerisinde ateş dahi olsa, bu durum sobaya zarar vermeyeceğinden, boşaltıp yeniden yakınız.

KAYNAK KÖMÜRLERİ YAKMA ŞEKLİ

Bilindiği gibi linyit kömürlerinde kendilerine has özellikleri bulunmaktadır.Soba, kömürün özelliğine uygun olarak yakılmalıdır. Kaynayan kömürlerde soba üstten yandığı için yanma anında kaynayarak ince bir tabaka meydana getirir. Ve ısıyı iletmez. Hal böyle olunca da yanma olayı durur,soba kararmaya başlar.Yukarıda bahsedilen durumu önlemek için sobayı doldurmadan evvel ortasına bir adet odun dikiniz ve etrafına kömür yerleştirdikten sonra yukarıda izah edilen işlemleri yapınız.

NEMLİ VE KALORİSİ DÜŞÜK LİNYİT KÖMÜRLERİNİ YAKMA ŞEKLİ

Bu tip kömürlerde yukarıda izah edilen hususlara uyarak yakmak gerekir. Kömür topraklı ise10 mm gözlü elekten elemek sureti ile topraktan arındırınız. Elek altı tozu, soba, tavına geldikten sonra, azar azar atmak sureti ile bu tozları da değerlendirmiş olursunuz.

ÖNEMLİ NOT

Piyasadaki, kalorisi yüksek ithal kok ve yüksek kalorili iç piyasa kömürleri, sobanızın ızgara aksamını eritmektedir. Bu durumu önlemek için çanak ızgara üst seviyesine kadar kalorisi düşük kömür doldurulur, üzerine yüksek kalorili kömür ilave edilerek ızgara aksamının erimesi önlenmiş olur, Sizlere ikinci bir masraf getirmez.

TUĞLALI SOBA VE KUZİNELERİN KÜLÜNÜ TEMİZLEME ŞEKLİ

Sobanın temizlenme problemine, uzun süren çalışmalardan sonra büyük bir kolaylık getirilmiştir. Bu sayede sobanız kolaylıkla temizlenebilmektedir. Sobanın içerisinde azda olsa ateş kalabilir. Bu durumda dahi arkadaki ızgaranın manivela kolunu, kendinizden yana hafif sallayarak 90 C çevirdiğinizde kül kabına külün tamamı boşaltılmış olur. Sobanın külü kolayca boşaltma özelliğinden başka, yanma anında, ızgara üzerindeki külleri de kül tavasına eleme özelliği vardır. Yanma devam ederken ızgara üzerindeki küller sobanın yan tarafındaki bakalit kolun ileri geri itilmesi ile elenir.Bu eleme işi yapılmazsa yakıtın yanması zorlaşır. Hatta oksijeni iyi alamayan yakıt isli bir alevle yanar. Sobanın bu özelliğine de dikkat etmeniz menfaatiniz icabıdır.

KOVALI SOBA VE KUZİNELERİN KULLANMA TALİMATI

Kovalı soba üstten yakılacaktır. Kovanın 2/3' lük kısmına kadar kömürle dolduracaktır. Geriye kalan bölüme odun konarak ateşlenecektir. Ateşleme işlemi sürgülü kapak yanma işlemini gerçekleştirecek kadar açılarak yapılacaktır.

FIRIN KULLANMA TALİMATI

Kuzinenin üst camlı bölmesi fırın, Alt camlı bölmesi sıcak tutma (Dinlendirme) yeri olarak kullanılır. Tepsinin içine hazırlayacağınız malzemeyi fırın iyice ısındıktan sonra fırının içine yerleştiriniz.Camlı kapağı kapatınız, pişirmesini bekleyiniz üstü pişirmesine rağmen alt kısmı pişirmemişse kuzinenin arkasındaki kolu alt yazısı tarafına çeviriniz. Altıda piştikten sonra tekrar üst yazısı tarafına çeviriniz. Al t camlı kapağı açarak dinlendirme bölümüne alınız ve kapağı kapatınız

TEMİZLEME TALİMATI

Soba kömür sobası olarak imal edilmiştir.Mümkün mertebe sobada naylon, lastik ve kağıt gibi çok fazla kurum yapan malzeme atmayınız.Duman fırının hem üstünde hem de altında geçtiğinden çok çabuk kurum yapıp tıkanmasına sebep olabilir , sobanın yanması zorlaşır.Bu gibi hallerde fırının hem üst kısmı hem de alt kısmı kurumdan temizlenmelidir.Üst kısmı üstteki seyyar kapaklar açılarak, alt kısmı dinlendirme bölümünün tavanındaki sürgü açıldıktan sonra kovayı da çıkartıp soba içinden temizlenir daha sonra sürgü iyice kapatılır. Yanma ve pişirme normale döner. Bu talimata göre hareket

SOBA KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Soba ve Kömürle İlgili Bilgiler

Kömüre göre yakma sistemi/soba kullanılmalıdır 

Isı verimi en az % 70 olmalı 

Soba yanarken yanma havası ve duman klapeleri kapatılmamalıdır 

Sobanın havalandırma sistemleri, yanma için yeterli oksijeni sağlamalıdır 

Soba üstten yakılmalı/tutuşturulmalıdır 

Soba verimli yanma için en fazla 2/3 oranında kömürle doldurulmalıdır 

Sobanın dirsek ve boru ekleme yerleri ve baca giriş ağzı hava sızdırmaz olmalı, boru ve baca üzerinde herhangi bir delik veya çatlak olmamalı 

Verimli bir yanma için sobalar günlük temizlenmeli, küllük dolmadan kül alınmalı, küllük kapağı sık aralıklarla açılmamalı 

Yatarken yanmakta olan "kömür koru" üzerine taze kömür konmamalı 

Yatarken sobanın baca klapesi tamamen açık, alt ve üst kapak kapalı tutulmalı. Sobanın kurulduğu odada mümkünse yatılmamalı, yatılmak mecburiyeti varsa ise soba sönmüş olmalı

Baca ve Borularla ilgili Bilgiler

Soba duvardan en az 50 cm uzakta kurulmalıdır.Böylece boru ve bacada katran oluşumu ve tıkanma önenebilir 

Soba boruları mümkün olduğunca kısa ve düşey doğrultuda olmalıdır.Yatay borular bacaya hafif bir eğimle döşenmelidir 

Fazla dirsek (ikiden fazla) ve borudan kaçınılmalıdır.Böylece tıkanma ve sızma olasılığı azalır 

Boru ucunu bacaya fazla sokulmamalıdır 

Soba borusu pencere veya duvar delinerek uzatılmamalı. Uzatılmışsa hava ile temasta olan kısımları mutlaka yalıtılmalı 

Baca temiz ve çatıdan 1m. Yüksekte olmalı ve çıkan gazların dağılabilmesi için en yakın binadan 6 m. Uzaklıkta olmalıdır 

Baca rüzgardan fazla etkilenmeyecek şekilde iyi çekişli olmalıdır 

Soba tepmesini ve zehirli gazların oda içine gitmesini önlemek için baca başlığı kullanılmalı 

Soba kurulmadan önce bacalar mutlaka temizlenmeli 

Baca çapının 13 cm. olması tavsiye edilir 

Baca üzerinde yarık ve çatlak olmamalı. Baca iç yüzeyi pürüzsüz olmalı 

Baca yılda en az iki kez temizlenmelidir